04. Τετράδιο σπιράλ θεμάτων διάστασης Α4 & 17x25

Κωδικός Προϊόντος:   SP1004
  • Χαρτί 70 gr εξαιρετικής ποιότητας.
  • Σκληρά Εξώφυλλα.
  • Διαστάσεις: Α4 & 17x25cm
  • Θέματα: 1 έως 5 (με χώρισμα).
  • Φύλλα: 30-60-90-120-150.

Προϊόντα